Treffimesta Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi: Treffimesta.fi käyttäjärekisteri
Rekisterinpitäjä: Oppu Oy
Y-tunnus: 3214211-8
Osoite: PL 132, 00701 Helsinki
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Marko Kauppinen, [email protected]

 1. Rekisterin pitämisen peruste
 2. Treffimesta.fi:n käyttäjän (jäljempänä "Käyttäjä") suostumuksella tapahtuva Treffimesta.fi-verkkopalveluun sekä siihen kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä "Palvelu") liittyvä henkilötietojen käsittely.

 3. Rekisterin käyttötarkoitus
 4. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, Treffimesta.fi:n ja sen yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

 5. Rekisterin sisältämät tiedot
 6. Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • yhteystiedot
  • lupatiedot ja kiellot
  • tunnistautumis- ja käyttötiedot
  • mielenkiinnon kohteet ja muut Käyttäjän itse antamat tiedot

  Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä – henkilötietolain sallimissa rajoissa – Treffimesta.fi:n omissa rekistereissä.

 7. Säännönmukaiset tietolähteet
 8. Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

 9. Tietojen luovutus
 10. Treffimesta.fi voi luovuttaa asiakastietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei Käyttäjä ole kieltänyt tietojensa luovuttamista suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Treffimesta.fi:n ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

 11. Rekisterin suojaus
 12. Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

 13. Tarkastusoikeus
 14. Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Oppu Oy, Marko Kauppinen, PL 132, 00701 Helsinki