Treffimesta Käyttöehdot
 1. Yleistä
 2. Oppu Oy (jäljempänä "Treffimesta") tarjoaa käyttäjälle Treffimesta.fi-palvelun ("jäljempänä Palvelu") internet-osoitteessa treffimesta.fi näiden käyttöehtojen ja niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävien lisäysten ja muutosten mukaisesti. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Treffimesta.fin ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä "Asiakas") välillä.

 3. Asiakkaan velvoitteet
 4. Palvelua käyttäessään Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä Palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin, kaupallisiin tarkoituksiin tai markkinointiin. Viime kädessä Treffimesta.fi itse määrittelee, mikä sen ylläpitämässä Palvelussa on hyvien tapojen mukaista.

  Maksullisen seuran hakeminen ja tarjoaminen, sekä kaikenlaisen taloudellisen edun tarjoaminen ja pyytäminen on ehdottomasti kielletty.

  Asiakas ei saa levittää Palvelussa mitään yhteystietoja, eikä muiden henkilöiden henkilötietoja. Yksityisluontoisissa viesteissä saa kertoa vain omat yhteystietonsa, tosin se ei ole suositeltavaa.

  Asiakas vastaa siitä, etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa Palvelulle tai muille Palvelun käyttäjille.

  Asiakas myöntää Treffimesta.fi:lle oikeuden tarvittaessa korvauksetta poistaa, muuttaa, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kaikkea sisältöä, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville. Treffimesta.fi:llä on myös oikeus käyttää Palveluun luotuja sisältöjä (esim. tekstejä, kuvia, videoita) omien Palvelujensa markkinoinnissa. Nämä ehdot eivät koske yksityisviestejä, jotka kaikki ovat luottamuksellisia. Materiaalien tekijänoikeudet säilyvät niiden alkuperäisillä haltijoilla.

 5. Käyttäjätunnus
 6. Luodakseen käyttäjätunnuksen Palveluun Asiakkaan tulee olla vähintään 18-vuotias.

  On kiellettyä luoda tunnuksia, jotka loukkaavat kolmatta osapuolta. Asiakas sitoutuu antamaan totuuden- ja ajanmukaiset, täsmälliset tiedot luodessaan käyttäjätunnuksen. Näitä tietoja tulee myös pitää ajan tasalla. Asiakas hyväksyy, että annetut tiedot kerätään käyttäjätietokantaan.

  Treffimesta.fi:llä on oikeus ilman eri perustelua ottaa käyttöönsä tai poistaa käyttäjätunnukseen liitetty nimimerkki. Tällöin Asiakkaalle myönnetään uusi nimimerkki.

  Jos Asiakas ei noudata näitä käyttöehtoja tai palvelukohtaisia sääntöjä, on Treffimesta.fi:llä oikeus poistaa Asiakkaan käyttäjätunnus sekä kaikki Asiakasta koskevat tiedot käyttäjätietokannasta ja asettaa käytönesto Palveluun. Tällöin Asiakas menettää tilaamansa maksulliset ominaisuudet, eikä niitä hyvitetä Asiakkaalle.

 7. Profiilikuva
 8. Asiakkaan on liitettävä käyttäjätunnukseensa vähintään yksi profiilikuva. Profiilikuva pitää olla Asiakkaan oma kuva ja sen pitää olla hyvän maun mukainen. Kaikkia Palveluun lähetettyjä kuvia koskevat seuraavat säännöt.

  • Ei alastomuutta (uima-asut, alusasut sallitaan).
  • Kuvassa ei saa olla loukkaavaa sisältöä.
  • Kuvassa ei saa olla tekstiä.
  • Kuvassa ei saa olla muita ihmisiä.
  • Kuvan pitää olla käyttäjästä itsestään.
  Jokainen lisätty kuva käydään läpi ohjelmallisesti sekä satunnaisesti myös manuaalisesti. Treffimesta ei kuitenkaan pysty takaamaan 100% suodatusta kuvissa joten Treffimesta ei ole vastuussa kuvien sisällöstä. Asiakas joka toistuvasti rikkoo kuvasääntöjä, estetään palvelusta.

 9. Korvausvelvollisuus ja edelleenmyynti
 10. Treffimesta.fi:n Palveluun tuottama materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Oikeudet materiaaliin kuuluvat Treffimesta.fi:lle eikä materiaalia saa käyttää ilman erityistä lupaa.

  On kiellettyä myydä Treffimesta.fi:n Palvelun tarjoamia ominaisuuksia eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Kaikki Palvelun tuotot kuuluvat yksinomaan Treffimesta.fi:lle.

  Asiakas korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Treffimesta.fi:tä tai sen työntekijöitä vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat näiden käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai Asiakkaan tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

 11. Treffimesta.fi:n oikeudet ja velvoitteet
 12. Treffimesta.fi voi lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja Treffimesta.fi voi näissä tapauksissa poistaa kaikki Asiakkaan tiedot.

  Treffimesta.fi voi siirtää tämän sopimuksen kolmannelle osapuolelle ilman etukäteisilmoitusta.

  Palvelukohtaiset säännöt eivät koske Treffimesta.fi omaan käyttöönsä luomia käyttäjätunnuksia.

  Treffimesta.fi ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta Asiakkaiden yksityisviestejä, yhteys- ja teletunnistetietoja kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa:

  • lain tai muun säännöksen vaatimana.
  • jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkauksen estämiseksi.
  • jos se on tarpeen Treffimesta.fi:n tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi.
  Treffimesta.fi ei ole vastuussa Asiakkaan Palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

 13. Maksulliset ominaisuudet
 14. Asiakas voi tilata Palvelussa Maksullisia ominaisuuksia, jotka maksetaan pankki -tai luottokortilla. Maksullisilla ominaisuuksilla ei ole peruutusoikeutta.

  Treffimesta.fi pidättää oikeuden muuttaa Maksullisten ominaisuuksien sisältöä ja hintoja. Maksullisten ominaisuuksien kulloinkin voimassaolevat sisällöt ja hinnat ilmoitetaan Maksullisten ominaisuuksien yhteydessä.

  Mikäli Maksullinen ominaisuus keskeytyy Treffimesta.fi:stä johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä Treffimesta.fi:n asiakaspalveluun. Treffimesta.fi pidentää Maksullisen ominaisuuden voimassaoloa vastaavalla ajalla. Treffimesta.fi:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Maksullisessa ominaisuudessa olevasta keskeytyksestä, eikä Treffimesta.fi edellä esitetyn lisäksi korvaa Asiakkaalle Maksullisen ominaisuuden keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

 15. Tietosuoja
 16. Treffimesta.fi noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Asiakkaan antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman Asiakkaan lupaa muuten kuin lain määräyksestä. Treffimesta.fi voi luovuttaa kolmansille osapuolille asiakkaita koskevia tietoja, joista yksittäinen asiakas ei ole tunnistettavissa.

 17. Takuu ja vastuunrajoitus
 18. Treffimesta.fi pyrkii varmistamaan Palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa.

  Treffimesta.fi ei vastaa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä. Treffimesta.fi ei myöskään ole millään tavoin vastuussa Palvelun ja Asiakkaan välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.

 19. Linkit ja mainokset
 20. Treffimesta.fi ei vastaa Palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien Palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.


  Käyttöehtoihin ja Palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja Palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

  Käyttöehdot on päivitetty 25.04.2022